Terug naar de startpagina
Impressie van het symposium

Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede heeft een merkwaardige start gemaakt. Niet de bestaande nederzetting Wijk met haar parochiekerk kreeg stadsrechten en werd omwald, maar een terrein aan de overzijde van de Kromme Rijn. Hoe komt dat?
Deze kernvraag staat centraal op de expositie. Die is daarom vooral gericht op de prestedelijke periode tot 1300, maar ook aan de prille stad zal aandacht worden besteed.


Rivierloop 

Pelgrimsteken 

Veilingterrein 


Centraal staat het Wijkse Poortboek, de aanleiding tot de expositie.

Op de wisselexpositie in museum Dorestad wordt aandacht besteed aan:
-De prestedelijke periode met archeologische vondsten uit deze tijd met reconstructiekaarten, oude afbeeldingen en facsimile’s van handschriften;
-De Antoniskapel en omgeving met archeologische vondsten en foto's van de opgraving;
-De donjon van kasteel Duurstede met archeologische vondsten, oude afbeeldingen en een maquette;
-De stichting van de stad met de stichtingsoorkonde en een artistieke impressie;
-De vroege stadsontwikkeling met archeologische vondsten uit de vroege stadsperiode, afbeeldingen van de stadsmuur en plattegronden. En als belangrijkste blikvanger een maquette van de stad;
-De (vroege ontwikkeling van de) Grote kerk met plattegronden en opgravingsfoto's.

Daarnaast worden er een aantal wandelingen georganiseerd door de stad. Deze voeren langs de zichtbare restanten van de stadsmuren en grachten, waarbij verteld wordt over de oorspronkelijke omvang van de stad en de uitbreiding uit het midden van de veertiende eeuw. Bezocht worden de Grote kerk, het Stadhuis, de Nederhof/Mazijk en kasteel Duurstede.


Wat aardige informatie treft u aan op een archeologisch blog met als titel De merkwaardige stichting van Wijk bij Duurstede van Luit van der Tuuk.

Museum Dorestad organiseert een schrijfwedstrijd voor leerlingen van de basisschool over het onderwerp stadsrechten. Zie hier.

Opening expositie over de stichting van Wijk bij Duurstede

Op zondagmiddag 24 januari werd onder grote belangstelling in Museum Dorestad de tweede van de drie exposities over middeleeuwse stadsrechten geopend. Eind januari sluit de eerste expositie in Rhenen. De laatste expositie wordt in Vianen gehouden in de maanden april en mei 2016.


Stefan Poelman heet de aanwezigen welkom

Ria van der Eerden tijdens haar inleiding

Na het welkomstwoord van bestuursvoorzitter Stefan Poelman van Museum Dorestad, hield Ria van der Eerden namens het RHC Zuidoost Utrecht een inleiding over de reeks van publieksactiviteiten die in 2015 en 2016 in Rhenen, Wijk en Vianen over de drie stadsrechten worden georganiseerd en over het ontbreken van een Wijkse stadsgeschiedenis. Daarna gaf geschiedenisstudent Huub Bakker een voorproefje van zijn filmdocumentaire over het project en kon de wisselexpositie worden bekeken.
De Wijkse tentoonstelling is gemaakt door conservator Luit van der Tuuk, samen met bestuursvoorzitter Otto Wttewaall van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Er zijn twee Wijkse topstukken voor uit de archiefkluis gehaald: het onlangs teruggekeerde Poortboek uit 1505 en de stadsrechtoorkonde van 1300.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van de merkwaardige start van Wijk bij Duurstede. Niet een al langer bestaande hooggelegen nederzetting met kerk op de hoek van de Steenstraat en Zandweg kreeg in 1300 stadsrechten en werd omwald, maar een pas sinds de 13de eeuw bewoonbaar geworden laaggelegen gebied zonder kerk rond de Volderstraat even verderop.
Op zondag 29 mei 2016 wordt het driestadsrechtenproject feestelijk afgesloten in Vianen. Dan verschijnt ook de speciale publicatie.


Huub Bakker vertelt over zijn filmdocumentaire

De expositie op de zolder kort voor de opening

Luit van der Tuuk en een deel van de gasten op de geopende expositie
Foto's: Hans Dirksen