Terug naar de startpagina
Impressie van het symposium

Het Wijkse Poortboek

“Met stijgende verbazing kijk ik naar het prachtige boek dat voor me ligt in Het Utrechts Archief. Het is een perkamenten handschrift van zo’n 270 fraai beschreven pagina’s in een leren band met koperen sloten. Het handschrift kan zeker een restauratie gebruiken. Dít is het echte Poortboek van de stad Wijk bij Duurstede!”

Zo begint het artikel ‘Vijf eeuwen oud Poortboek van de stad Wijk is (nog) in Utrecht’ dat Ad van Bemmel in maart 2014 publiceerde in het tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’. In deze publicatie beschrijft Ad hoe hij bij toeval dit oude Poortboek aantreft in Het Utrechts Archief, gaat hij uitgebreid in op de geschiedenis van dit boek en onderzoekt hij hoe het kan dat dit boek in Utrecht en niet in Wijk bij Duurstede in het archief ligt.

Hij eindigt zijn publicatie met de volgende woorden: “De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in 1894 het voor de stad zo belangrijke ruim vijfhonderd jaar oude Poortboek met drie andere eveneens belangwekkende stukken min of meer gedwongen in bruikleen gegeven aan wat nu Het Utrechts Archief is. Dit om ze überhaupt weer terug in eigendom te krijgen en vanwege de veiligheid van de stukken alsmede voor het gemak van de onderzoekers. Die bruikleen is iedereen vergeten. Aan beide laatste voorwaarden voldoet vandaag de dag het in die gemeente gevestigde Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU). Ik roep het bestuur van het RHCZOU dan ook op om de bruikleenovereenkomst, uiteraard onder dankzegging voor de goede zorgen, op te zeggen, de stukken in Utrecht op te laten halen en in het oudste Wijkse stadsarchief terug te plaatsen. Ik waag te veronderstellen dat de Vriendenstichting van het RHCZOU bereid is fondsen te verwerven om het Poortboek te laten restaureren, zodat het ook voor toekomstige generaties veilig is gesteld en weer in de plaats van herkomst is in te zien”.

En zo geschiedde. Het Poortboek is terug, inmiddels gerestaureerd, opnieuw getranscribeerd én gedigitaliseerd. Op 23 oktober 2015 wordt het feestelijk gepresenteerd tijdens het symposium.


Foto's: Hoogduin Papierrestauratoren


Bekijk het gescande Wijkse Poortboek en de oude editie.
Bekijk de nieuwe transcriptie van het Wijkse Poortboek.

Bekijk het beeldverslag van de terugkeer en restauratie van het Poortboek.