Terug naar de startpagina
Impressie van het symposium

Rhenen


Museum Het Rondeel neemt deel aan het stadsrechtenproject met een tentoonstelling en de uitvoering van een educatief project voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

De tentoonstelling tracht een beeld te geven van het leven in Rhenen tijdens de late Middeleeuwen: van het midden van de 13de eeuw tot het begin van de 16de eeuw. Een belangrijke rol daarbij spelen de stadsmuur en de plattegrond van de binnenstad, die nog steeds sterk middeleeuwse trekken vertoont.

Er wordt een antwoord gegeven op vragen zoals:
-Hoe kwam men in Rhenen aan de kost?
-Uit welke groepen bestond de Rhenense samenleving en hoe gingen die met elkaar om?
-Wie had de macht in Rhenen en waar over? Bij dit onderdeel komt expliciet het stadsrecht en de verlening daarvan aan de orde;
-Hoe werd het toenmalige geloof beleefd (met speciale aandacht voor Rhenen als bedevaartsoord)?
-Wat kunnen we vertellen over ziekte en gezondheid in Rhenen?
 


Cunera 

Restant stadsmuur 

Plattegrond 

Trip uit ruwweg 16de eeuw 


De tentoonstelling is te zien van 13 oktober tot en met 30 januari 2016.

Dankzij het RHC Zuidoost Utrecht kan museum Het Rondeel verschillende authentieke documenten tonen. Voorwerpen uit die tijd komen uit het museumdepot (aardewerk, pelgrimstekens) en worden deels geleend. Ook het fragment van de keermuur als onderdeel van de stadsmuur in de parkeergarage van Het Rhenens Hof wordt betrokken bij de tentoonstelling. Het educatief project zet kinderen aan het werk in het kader van het dagelijks leven in een laatmiddeleeuwse stad als Rhenen.

Met de lesbrief die bij het driestadsrechtenproject wordt geschreven bereikt het project de schooljeugd. De kinderen leren wat stadsrechten inhouden en wat het met zich meebracht als deze rechten werden verleend. Met het zichtbare erfgoed uit de eerste eeuwen van het stadsrecht wordt en passant kennisgemaakt. Op school wordt ook met primaire bronnen gewerkt.
De serie begint met een verhaal, waarin hoofdpersoon Gijsbert een spannend avontuur beleeft. Ongemerkt komt hierin de leerstof ter sprake, het nog steeds goed herkenbare middeleeuwse stratenplan van de Rhenense binnenstad en de voorwerpen, die later in het museum bekeken zullen worden.
De museumles, waarbij niet alleen de tentoonstelling maar ook het relevante deel van de vaste presentatie wordt aangedaan, kan desgewenst worden voorafgegaan door een stadswandeling met een gids. In de stadswandeling vormt de stadsmuur de rode draad. We belichten niet alleen haar verdedigende functie maar ook haar rol in het markeren van het gebied waarbinnen het stadsrecht gold. Het restant van de keermuur in de parkeergarage onder de Rhenense Hof wordt goed bekeken en op speelse en leerzame wijze beleven de kinderen hun stadsmuur op verschillende manieren.


Stadszegel 

Stadsmuur bij plantsoen 

Gasthuiskapel, 1908 

Kan van aardenwerk 

Tentoonstelling in Museum het Rondeel verlengd

De tentoonstelling Toen Rhenen Stadsrechten kreeg in Museum het Rondeel wordt een aantal weken verlengd. De tentoonstelling die in eerste instantie tot 9 januari zou blijven staan is nog tot eind januari te bezoeken.
In januari zal een aantal klassen het educatieve programma dat ontwikkeld is bij deze tentoonstelling, doorlopen. In de maanden november en december waren de kinderen druk met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Daardoor bleek het voor de meeste scholen niet mogelijk om in die periode een bezoek te brengen aan het museum. Omdat het thema van de tentoonstelling heel goed aansluit bij de lesstof en de docenten graag gebruik willen maken van het educatieve aanbod, is besloten om de tentoonstelling nog wat langer te laten staan. Dit geeft alle scholen de gelegenheid om de leerlingen alsnog kennis te laten maken met de avontuurlijke Gijsbert. Zijn verhalen zullen de kinderen veel leren over Rhenen in de Middeleeuwen.
De tentoonstelling in Museum het Rondeel is nog tot en met zaterdag 30 januari 2016 te bezichtigen.
 
De westpoort