Terug naar de startpagina
Impressie van het symposium

Profielen sprekers

Ad van Bemmel
Ad van Bemmel (Cothen, 1954) is sociaal geograaf en vice-voorzitter van de Vriendenstichting van het RHC Zuidoost Utrecht. Hij is gepromoveerd op de gevolgen van een krimpende bevolking in Noord-Nederland. Tot voor kort werkte hij bij de belangenvereniging van hogescholen, de HBO-raad, in Den Haag. Sinds jaar en dag doet hij historisch onderzoek in het Kromme-Rijngebied. Speciale belangstelling hebben onderwerpen die zijn gerelateerd aan ontginningen en aan waterstaat. Onder meer daarover schrijft hij artikelen en boeken zoals:
-‘De Kromme Rijn: waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600’ (1996);
-‘De ontginning van Langbroek: van wildernis naar cultuurlandschap’. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 33 (1999), nr. 1, p. 2-22.
-‘De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk - negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland’ (2009);
-‘Het Delliusfonds (1740-2012). De nalatenschap van predikanten in Cothen, New York, Halsteren en Culemborg’ (2012);
-‘Vijf eeuwen oud Poortboek van de stad Wijk is (nog) in Utrecht’. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 48 (2014), nr. 1, pp. 13-21.
 
 
Dr. Joost C.M. Cox
Dr. Joost C.M. Cox (Eindhoven 1955) studeerde bestuurskunde en rechten in Leiden en promoveerde in 2011 op een proefschrift over de Hollandse en Zeeuwse stadsrechten aan de universiteit Leiden.

Hij is sinds 2014 gemeentesecretaris van Den Helder; vanaf 1986 werkte hij in die functie achtereenvolgens in de gemeenten Schijndel, Smallingerland en Alkmaar.

Hij publiceerde o.a. het Repertorium van de stadsrechten in Nederland, Den Haag 2005; 'Stad van de burgers - Rhenen verwerft stadsrechten in de dertiende eeuw', in: Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008 en 'Hebbende privilege van stede' De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de - 15de eeuw), Den Haag 2011 (handelseditie van zijn proefschrift).

Tijdens het symposium zal hij, naast een inleiding over de betekenis van stadsrechten in het algemeen, de tijd en de omstandigheden schetsen waaronder Rhenen het  stadsrecht in de periode rond 1250 zal hebben verworven. Aan de hand van een inhoudelijke reconstructie zal hij op de feitelijke betekenis van het stadsrecht ingaan en tevens op de stadsrechtoorkonde van 1403.
 
 
Kaj van Vliet
Kaj van Vliet is als rijksarchivaris en gemeentearchivaris van Utrecht en Nieuwegein verbonden aan Het Utrechts Archief, waar hij tevens hoofd is van de afdeling Inspectie & Collectiebeheer. Hij studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en deed daarna promotieonderzoek naar vroege verstedelijking in de noordelijke Nederlanden aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 promoveerde hij daar op de geschiedenis van de oudste kapittels in het bisdom Utrecht. Over de stadrechten van Utrecht en ’t Gein verzorgde hij meerdere lezingen en publicaties.
 
 
Huib Leeuwenberg
H. L. Ph. (Huib) Leeuwenberg (1941) studeerde geschiedenis te Nijmegen en volgde de postdoctorale archiefopleiding aan de Rijkarchiefschool.

Hij was werkzaam in archieven te Rotterdam, Utrecht en Paramaribo, heeft verschillende publicaties op zijn naam en is mede-auteur van het overzichtswerk over de Tachtigjarige oorlog (Walburg Pers).

Na zijn pensionering is hij zich verder gaan verdiepen in de geschiedenis van Vianen, waar hij al meer dan de helft van zijn leven woonachtig is.